Projekty

Realizacja projektów w naszej szkole

Nasza szkoła od lat stosuje innowacyjne rozwiązania w zakresie nauki języka angielskiego oraz ortografii polskiej, uczestnicząc w programie „InstaLing dla Szkół”, który jest objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej. „InstaLing” to strona internetowa umożliwiająca systematyczne utrwalanie słownictwa obcojęzycznego, a także rodzimego – sprawiającego trudności w pisowni. Korzystając z narzędzi TIK, uczniowie powtarzają w domu przydzielone przez nauczyciela słówka w czasie codziennych, kilkuminutowych sesji e-learningowych. Działanie to stanowi dla uczniów dodatkową okazję do podjęcia regularnej, zaproponowanej w atrakcyjnej formie, pracy nad kształtowaniem poprawnej pisowni oraz znajomością słownictwa angielskiego. Dzięki „InstaLingowi” młodzież wdraża się do samodzielności i samokontroli, jak również podnosi swoje kompetencje cyfrowe.

https://instaling.pl/

 

Nasza szkoła bierze udział w projekcie #LaboratoriaPrzyszłości, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Sprzęt zakupiony w ramach #LaboratoriaPrzyszłości

Szkolenie z zakresu obsługi drukarki 3D w ramach realizacji programu #LaboratoriaPrzyszłości -06.10.2022- czwartek. Zapraszam nauczycieli.

„PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH WSRÓD UCZNIÓW I NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

Województwo Podlaskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
zad3_informacja_szkolenie_plakat
robotyka

„Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

Materiały dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

Scenariusze:
matematyka Dodawanie odejmowanie liczb ujemnych  
przyroda Jak sie odżywiają organizmy

Materiały dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Scenariusze:
j. polski Homonimy
j. polski Co wiemy o wypowiedzeniach
j. angielski Easter Wielkanoc
j. angielski Shall we do it
historia Powstańcze państwo
historia Powstańcze państwo załącznik
wychowanie do życia w rodzinie Moje emocje uczucia

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status