Świetlica

Zapisy do świetlicy szkolnej 

Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024 można pobierać w sekretariacie szkoły, w świetlicy szkolnej oraz ze strony e-dziennika.

Pierwszeństwo przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej  mają dzieci rodziców pracujących. Miejsce pracy należy potwierdzić

pieczątką zakładu pracy na karcie zgłoszenia lub zaświadczeniem od pracodawcy.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA KART MIJA 22.05.2023r.

Zapisy na obiady w stołówce szkolnej

Karty zgłoszenia na obiady w stołówce szkolnej na rok szkolny 2023/2024 można pobierać w sekretariacie szkoły, w świetlicy szkolnej oraz ze strony e-dziennika.

TERMIN SKŁADANIA KART MIJA 31.05.2023r. 

Odpisy z obiadów można zgłaszać elektronicznie na adres intendentka@szkolap2.edu.pl do godziny 15.00

Procedury_zapewniania_bezpieczeństwa_stolówka_1 (1)

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin Świetlicy SP2

Rekrutacja

Karta zgłoszenia do świetlicy 

Karta zgłoszenia na obiady

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status