Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA)

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA)
Nasza szkoła przystąpiła do projektu ESA realizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK. Uczestnicząc w tym projekcie będziemy angażować się w działania na rzecz czystego powietrza. Będą to konkursy, akcje, wystawy, spotkania, warsztaty. Na początek na budynku szkoły został zainstalowany mierniki pyłów zawieszonych wraz z wyświetlaczem LED, który stale monitoruje poziom zanieczyszczenia powietrza i podaje aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły.

Jest to informacja nie tylko dla nauczycieli, uczniów i odprowadzających dzieci do szkoły rodziców, ale również dla całej społeczności lokalnej – każdy może na bieżąco śledzić wyniki pomiarów i obserwować, w jakim stopniu problem zanieczyszczonego powietrza dotyczy jego najbliższej okolicy. Pozwala to świadomie decydować o podejmowanych aktywnościach w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza, a jeśli wskazania są alarmujące – w miarę możliwości ograniczyć tego dnia przebywanie na zewnątrz.

Aby sprawdzić odczyt kliknij w link https://esa.nask.pl/

 

Link do filmu ESA.Mierzymy się ze smogiem.

Kluczową częścią projektu są działania informacyjne i szkoleniowe skierowane do całej społeczności szkolnej. Dlatego w poszczególnych klasach odbyły się zajęcia dotyczące smogu.

Klasy 1-3 „Co wisi w powietrzu?”

Klasy 4-6 „Jak truje smog?”

Klasy 7-8 „Wstrzymaj oddech. SMOG – talk!”

Wzięliśmy udział w konkursie „Przyszłość jest dziś Misja Ziemia”! Przygotowaliśmy pracę konkursową, 1- minutowy film, która miała odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego to w Waszej szkole powinny się odbyć zajęcia dotyczące zmiany klimatu”. Oto nasza praca.

Link do filmu https://drive.google.com/file/d/1BKfUcmrXHBLNIheDJFAzC6E6_mouzllQ/view?usp=sharing

Również 12 uczniów klas 8 wzięło udział w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Antysmogowej, do której zgłosiło się aż 4700 uczniów z całej Polski. Trzy uczennice: Grądzka M., Grzegorzewska Z. i Litwińska Z. zakwalifikowały się do drugiego etapu zmagań konkursowych znajdując się wśród 1044 uczniów.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status