INSTALING

Nasza szkoła od lat stosuje innowacyjne rozwiązania w zakresie nauki języka angielskiego oraz ortografii polskiej, uczestnicząc w programie „InstaLing dla Szkół”, który jest objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej. „InstaLing” to strona internetowa umożliwiająca systematyczne utrwalanie słownictwa obcojęzycznego, a także rodzimego – sprawiającego trudności w pisowni. Korzystając z narzędzi TIK, uczniowie powtarzają w domu przydzielone przez nauczyciela słówka w czasie codziennych, kilkuminutowych sesji e-learningowych. Działanie to stanowi dla uczniów dodatkową okazję do podjęcia regularnej, zaproponowanej w atrakcyjnej formie, pracy nad kształtowaniem poprawnej pisowni oraz znajomością słownictwa angielskiego. Dzięki „InstaLingowi” młodzież wdraża się do samodzielności i samokontroli, jak również podnosi swoje kompetencje cyfrowe.

https://instaling.pl/

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status