WYCIECZKA DO BIAŁOWIEŻY

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku szkoły o wsparcie finansowe na organizację wycieczki w ramach przedsięwzięcia ,,Poznajemy Podlaskie” organizowanego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną 20 maja 2024 r. odbyła się jednodniowa wycieczka do Białowieży klas: 2 a, 2 b i 3 a. Kwota dofinansowania wynosiła 7500,00 złotych. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzali Rezerwat Pokazowy Żubrów. Korzystali z gier i prezentacji multimedialnych udostępnianych dla zwiedzających. Odwiedzili Muzeum Przyrodniczo-Leśne z nowoczesną multimedialną prezentacją fauny i flory Puszczy Białowieskiej oraz weszli na wieżę widokową. Spacerowali także w Parku Pałacowym podziwiając carskie założenie parkowe w stylu angielskim z dwoma stawami, zabytkowy obelisk oraz dawne budynki i obiekty należące do zespołu pałacowego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status