WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli
Zwiększono dyżury psychologów na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej.
Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online.
W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego na platformie dostępnej pod
adresem www.pwpp.uksw.edu.pl zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać
z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami CZYTAJ WIĘCEJ…

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status