TURNIEJ SZACHOWY

Wiejski Turniej Szachowy

1. CELE
1.1. Popularyzacja szachów w środowisku szkół rolniczych, ponadpodstawowych i wiejskim.
1.2. Rozwój zainteresowań młodzieży poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.
1.3. Rozwój umiejętności rywalizacji pomiędzy zawodnikami i podniesienie kompetencji
logicznego myślenia.
1.4. Umożliwienie zawodnikom zdobywania kategorii szachowych V i IV.
2. ORGANIZATOR
2.1. Krajowe Zrzeszenie LZS
2.2. Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
2.3. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej
2.4. Współpraca – Akademia Sportów Umysłowych Sokółka
2.5. Sędzia główny klasy państwowej: Józef Bochenko (lic.10300014) kom. 507 123 671,

3. TERMIN I MIEJSCE
3.1. 23 października 2022 roku (niedziela) – rundy I-VI
2.6. 2.1. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej- Hala
Sportowa.
UCZESTNICTWO
4.1. Prawo startu mają wszyscy chętni do rankingu PZSzach 1800. Ranking ELO bez znaczenia
4.2. Turniej BEZ WPISOWEGO
5.1. Zapisy dokonać na e-mail: j-bochenko@wp.pl z podaniem wg. wzoru czytaj więcej…

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status