REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KL. 1

Czarna Białostocka, 13.03.2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej
przedstawia  terminy  postępowania uzupełniającego  rekrutacji do klasy  I
Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej  na rok szkolny 2024/2025

  • Od 19. 03.2024r. do 22.03.2024r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.
  • Od 27.03.2024r. do 29.03.2024r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
  • 04.2024r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Od 08.04.2024r. do 12.04.2024r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.
  • 04.2024r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status