JĘZYK POLSKI IM NIE STRASZNY

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny udowodnili, że doskonale radzą sobie z zawiłościami języka polskiego. Właśnie poznaliśmy wyniki dwóch ogólnopolskich konkursów polonistycznych zorganizowanych przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie, które odbyły się 6 i 11 maja. Wzięła w nich udział bardzo liczna grupa uczniów z klas 4-8. W tegorocznej edycji Dyktanda Szkolnego uczestniczyły aż 54 osoby, a do Albusa przystąpiło 37. W przypadku pierwszego konkursu uczniowie musieli się wykazać biegłością ortograficzną, drugi natomiast sprawdzał umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość wskazanych tekstów literackich oraz wiedzę z zakresu gramatyki i teorii literatury. Laureatką Ogólnopolskiego Dyktanda Szkolnego została Sandra Pawełkowska (kl. 4b), a Aleksandra Zajko (k. 4b), Katarzyna Kaczko (kl. 5b), Kamila Śmiarowska-Zatowska (kl. 5b) i Weronika Ciuruk (kl. 8b) otrzymały wyróżnienia. W Albusie triumfowała Aleksandra Kowejsza (kl. 8b), która znalazła się w pierwszej dziesiątce nagrodzonych, zaś wyróżnienie trafiło do Anieli Szumowskiej (kl. 8b) i – wspomnianej już – Weroniki Ciuruk.
Serdecznie gratulujemy sukcesów!

Joanna Ścibek-Trypus
Wiesława Maculewicz
Chojnacka-Dołżyńska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status