IX Edycja Gminnego Konkursu Plastycznego „BOŻONARODZENIOWA OZDOBA CHOINKOWA”

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej ogłasza IX Edycję Gminnego Konkursu Plastycznego pod tytułem „Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa”. W konkursie mogą brać udział przedszkola, szkoły podstawowe oraz świetlice socjoterapeutyczne z terenu gminy Czarna Białostocka.
Technika wykonania prac: płaska, mieszana, przestrzenna, origami itp. Prace powinny być wykonane z materiałów trwałych i dające się powiesić na choinkę – ważne!
Każdy autor może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
Każda praca powinna być oznaczona w sposób umożliwiający identyfikację autora i powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres placówki, telefon, zgoda do pobrania ze strony szkoły.
Konkurs rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
I – uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych klasy 0-III
II – uczniowie szkół podstawowych klasy IV – VIII
Prace prosimy przynosić do świetlicy szkolnej do dnia 09.12.2022r.
Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica szkolna do dnia 14.12.2022r. Nagrody będą do odebrania w dniach 21-22.12.2022r.
Wszystkie dostarczone prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
Osoby do kontaktu w przypadku pytań odnośnie konkursu: Iwona Mikłasz, Jolanta Cimoch SP Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej, ul. R. Traugutta 28, tel. (85) 7103- 906 lub e-mail: iwona.mik@autograf.pl, jolanta.cimoch@op.pl

Oświadczenie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status