GODZINY WYCHOWAWCZE ZE ŚWIATEM

Klasa 7 bierze udział w projekcie edukacyjnym Polskiej Akcji Humanitarnej pt. „Godziny wychowawcze ze światem”. Ma on na celu kształtowania postaw (min. empatii, otwartości i osobistego zaangażowania) i umiejętności – m.in. krytycznego myślenia, bardziej świadomego korzystania z mediów, umiejętności dyskutowania z poszanowaniem niedominujących punktów widzenia. Wspólnie przyglądać się będziemy m.in. stereotypom i uprzedzeniom, białemu przywilejowi, kwestii rasizmu i sposobom na zmiany poprzez zmianę języka. Postaramy się wyjść poza europocentryczne spojrzenie na świat i zainteresować kwestiami globalnymi, które są coraz intensywniej dyskutowane publicznie, ale w Polsce wciąż mało znane. Po skończonym programie, osoby uczestniczące poczują się bardziej odpowiedzialne za swoje codzienne zachowania, które wpływają również na osoby z grup mniejszościowych (np. osoby ciemnoskóre, osoby pochodzące spoza Polski) oraz na ludzi w innych częściach świata (poprzez solidarność ze zjawiskami globalnymi).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status