55 JUBILEUSZ SP 2 NA WYZYNACH OLIMPU

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Białostockiej obchodziła 55-lecie swego istnienia. Ów zaszczytny jubileusz jest powodem do dumy, więc zasłużył na godne uczczenie. Apel z tej okazji odbył się 19 stycznia 2024 roku. Zgromadzone na uroczystości grono przeniosło się w mityczną przeszłość, by celebrować okrągłą rocznicę powstania szkoły razem z olimpijskimi bogami. Data święta, zbiegająca się z końcem I semestru nauki, jest związana z postacią patrona „dwójki”, Romualda Traugutta – dyktatora powstania styczniowego.
Część oficjalną akademii otworzyła dyrektor SP2 Jolanta Cimoch. Powitała ona szacownych gości przybyłych na to wyjątkowe spotkanie: przedstawicieli miejscowych władz, dyrektorów szkół i instytucji działających na terenie gminy, emerytowanych pedagogów, a także społeczność szkolną – nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów oraz ich rodziców. W swoim przemówieniu podkreśliła doniosłość wydarzenia, jak również zasługi wszystkich osób, które przez lata tworzyły historię placówki, jej atmosferę i renomę. Nagrodą Dyrektora uhonorowała pracę Doroty Gembali, doceniając jej wkład w budowanie pozytywnego wizerunku „dwójki” oraz niezwykłą kreatywność w realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych. Święto Szkoły okazało się doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności wobec instytucji i stowarzyszeń współpracujących z SP2. Wieloletnim partnerom i przyjaciołom szkoły pani dyrektor przekazała podziękowania oraz symboliczne upominki. Czytaj więcej……

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status