EDUKACYJNA SIEĆ ANTYSMOGOWA ESA

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA)
Nasza szkoła przystąpiła do projektu ESA realizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK. Uczestnicząc w tym projekcie będziemy angażować się w działania na rzecz czystego powietrza. Będą to konkursy, akcje, wystawy, spotkania, warsztaty. Na początek na budynku szkoły został zainstalowany mierniki pyłów zawieszonych wraz z wyświetlaczem LED, który stale monitoruje poziom zanieczyszczenia powietrza i podaje aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status